අන්නාසි (Pineapple)

අන්නාසි වල මූලාරම්භය බ්‍රසීලයයි. එය අළුත් පලතුරක් වශයෙන්ද ටින්වල අසුරන ලද පලතුරක් ලෙසද (ජෑම්, චට්නි, කොඩියල්) විජලනය කල පළතුරක් ලෙසද, ස්වභාවික පානයක් ලෙසද භාවිතා කරයි.අන්නාසි යනු ලංකාවේ මෙන්ම විදේශීය වෙලදපොලේ විශාල ඉල්ලුමක් සහිත භෝගයකි. ලංකාවේද අද වෙන විට ඉහල මිලකට අලෙවි වන පළතුරක් වන අන්නාසි ඉහල ඉල්ලුමක්ද සහිතය. චීනය හා පිලිපීනය වැනි රටවල අන්නාසි පත්‍ර වලින් ලබා ගන්නා කෙඳි රෙදිපිළි නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගැනේ. අන්නාසි වලින් වයින් බියර්, වැනි නිෂ්පාදනද සිදු කරයි.අපේ අම්මලලා ආච්චිලා ව්‍යන්ජනයක් විදියටත් අන්නාසි පාවිච්චි කරලා තියනවා. මෙහි ඖෂධීය ගුණයක්ද පවතීනවා. එනම් පණු නාශක ගුණයක්සේම විරේක බොහෙතක් ලෙසද පත්‍ර මිරිකා ලබා ගන්නා යුෂ යොදා ගැනේ.

අන්නාසි වල මූලාරම්භය බ්‍රසීලයයි. එය අළුත් පලතුරක් වශයෙන්ද ටින්වල අසුරන ලද පලතුරක් ලෙසද (ජෑම්, චට්නි, කොඩියල්) විජලනය කල පළතුරක් ලෙසද, ස්වභාවික පානයක් ලෙසද භාවිතා කරයි.අන්නාසි යනු ලංකාවේ මෙන්ම විදේශීය වෙලදපොලේ විශාල ඉල්ලුමක් සහිත භෝගයකි. ලංකාවේද අද වෙන විට ඉහල මිලකට අලෙවි වන පළතුරක් වන අන්නාසි ඉහල ඉල්ලුමක්ද සහිතය. චීනය හා පිලිපීනය වැනි රටවල අන්නාසි පත්‍ර වලින් ලබා ගන්නා කෙඳි රෙදිපිළි නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගැනේ. අන්නාසි වලින් වයින් බියර්, වැනි නිෂ්පාදනද සිදු කරයි.අපේ අම්මලලා ආච්චිලා ව්‍යන්ජනයක් විදියටත් අන්නාසි පාවිච්චි කරලා තියනවා. මෙහි ඖෂධීය ගුණයක්ද පවතීනවා. එනම් පණු නාශක ගුණයක්සේම විරේක බොහෙතක් ලෙසද පත්‍ර මිරිකා ලබා ගන්නා යුෂ යොදා ගැනේ.

ප්‍රභේද

මුරුසි

  • පත්‍ර කටු සහිතය. ගස මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයකින් යුක්තයි.
  • අන්නාසි ගෙඩිය කේතු ආකාර හැඩයක් ගනී.
  • ලංකාවේ බහුලව භාවිතා වන්නේ මෙම ප්‍රභේදයයි.
  • සුවදින් සහ රසයෙන් අනෙක් ප්‍රභේද වලට වඩා මුල් තැනක් ගත්තත් රසයේ තියුණු ගතියක් ඇත.
කිව්
  • ටින්වල ඇසිරීමට යොදා ගනී. පත්‍රවල කටු රහිතය. මුරුසි වලට වඩා ගස විශාලය.
  • ගෙඩිය බොහෝදුරට සිලින්ඩරාකාරය. (බැරල් හැඩති) පොත්තේ ඇති ඇස් විශාලය, පැතිලිය, නොගැඹුරින් පිහිටා ඇත.
  • විදේශීය රටවල වැඩිවශයෙන් භාවිතා වන්නේ මේ ප්‍රභේදයයි.

මිට අමතරව තවත් විදේශීය වර්ග කීපයක් ඇත. නමුත් ලංකාව තුල බහුලව දක්නට ලැබෙන්නේ මුරුසි සක කිවි වර්ග දෙකය. මිට අමතරව. ගෙවතු වල අලංකාරයට වැවෙන කුඩා අන්නාසි ප්‍රභේදයක්ද ඇත.

දේශගුණික සහ පාංශු අවශ්‍යතාවය

වසරකට මිලි මීටර් 1000 ක පමණ වර්ෂාපතනයක් සහ සෙන්ටි ග්‍රේට් 24-27 පමණ උෂ්ණත්වයක් පවතින ප්‍රදේශ වගාව සඳහා සුදුසු වේ. තවද මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1220 අඩු බොරළු රතු කහ පොඩ්සොලික් හෝ ලෝම සහිත වැලි පසක් සහිත ජල වහනය හොද, හොද පසක් සුදුසු වන අතර භූ ජල මට්ටම අඩි 11ට අඩුවිය යුතුය. පසේ පී.එච්. අගය ද 5.5-7.5 වන ක්ෂාරීය නොවන මධ්‍යස්ථ පසක් විය යුතුයි. කෙටියෙන් කියනවනම් ලංකාවේ බොහොමයක් ප්‍රදේශ වල වගා කරන්න පුළුවන් භෝගයක් තමා අන්නාසි.(වාණිජ වගාවක් ලෙස සෑම ප්‍රදේශයක්ම සුදුසු නොවේ)

මොරෙයියන් වර්ග කිහිපයකි. මේ එක් එක් මොරෙයියන්ගේ මල් හටගැනීමට ගතවන කාලය වෙනස්ය.

1. මුල් මොරෙයියන්
 
2. කඳ මොරෙයියන්
 
3. නටු මොරෙයියන්
 
4. කරඩුව
 මොරෙයියන් වර්ගයස්වභාවිකව මල් හටගැනීමට ගතවන කාලය (මාස)
මුල් මොරෙයියන් 12 - 14
අක්ෂි මොරෙයියන් 16 - 18
නටු මොරෙයියන් 20 - 22
කරඬුව 24 වැඩි

බහුල වශයෙන් සිටුවීම සඳහා යෙදා ගන්නේ කඳ මොරෙයියන්ය. මොරයියන් හිඟ විටදී මුල් මොරයියන්ද සිටුවීමට ගනී.

තනි පේලි ක්‍රමය

 පේලි තුල පැළ අතර පරතරයඅක්කර 01 (4000 වර්ග මීටර්) අවශ්‍ය පැල සංඛ්‍යාවවගාව ආර්ථික වශයෙන් පවත්වා ගතහැකි කාලය (අවුරුදු)
සෙ.මී - 3065006
සෙ.මී - 4050007
සෙ.මී - 5040008

දෙපේලි ක්‍රමය

දෙපේලියේ ඇති පේලි දෙක අතර පරතරය සෙ.මී. 60

 පේලි තුල පැළ අතර පරතරයදෙපේලි යුගලක් අතර පරතරයඅක්කරයට (4000කට) අවශ්‍ය පැල සංඛ්‍යාවවගාව ආර්ථික වශයෙන් පවත්වා ගත හැකි කාලය අවුරුදු
සෙ.මී - 30මි. 0116,5004
සෙ.මී - 30මි 1.2514,0005
සෙ.මී - 50මි. 0110,0006
සෙ.මී - 50මි 1.5075007

මොරෙයියන් සඳහා පූර්ව ප්‍රතිකාරක

වගාවට යොදාගන්න නව පැල වලට බලපාන පිටි මකුණාද දිලීර රෝගද මුල් අවස්ථාවේදීම පාළනය කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම ඉතා වැදගත්ය. පැළ සිටුවීමට පෙර මොරෙයියන්ගෙන් පහලින්ම පත්‍ර 3-4 පමණ ඉවත් කර ඉන් පසු පළමුවෙන් අන්නාසි මොරෙයියන්
 
• සෙලික්‍රෝන් හෝ ටොකුනියෝන් මිලිලීටර් 300 ජලය ලීටර් 100 කලවම් කර මොරෙයියන් විනාඩි 05 ඉහත මිශ්‍රණයේ ගිල්වා තැබිය යුතුයි.
ඉහත ප්‍රතිකාරය සිදු කිරීමෙන් දිනකට පසුව
• රිඩෝමිල් මිලි ලීටර් 200 ක් ජලය ලීටර් 10ට හෝ මැන්කොසෙබ්
• මැන්කොසෙබ් ග්‍රෑම් 10ක් ජලය ලීටර් 100 මොරෙයියන් විනාඩි 05 ගිල්වා තැබිය යුතුයි. ප්‍රතිකාර කළ පැල දින 2-3 ක් පත්‍ර පහලට වනසේ සෙවන ඇති තැනක තබන්න. ගබඩා කල පැල දින 14ක් ඇතුලත සිටුවන්න.

ක්ෂේත්‍රය සැකසීම

මුලික බිම් සැකසීම සදහා තටිනගුලක්, මෝල්ඩ් බෝඩ් නගුලක් භාවිතා කිරීම වඩා සුදුසු වෙයි. පසුව 20cm ගැඹුර හා 20 cm පළල කාණු සකසන්න. බෑවුම් සහිත ඉඩමක නම් කාණු දැමිය යුත්තේ සමෝච්ච ක්‍රමයට. ඉවත් කරන පස් බෑවුම ඇති දිසාවේ කුඩා වැටියක් සෑදෙන ආකාරයට සකස් කරන්න. තැනිතලා නම් නැගෙනහිර – බටහිර දිශාව ඔස්සේ කාණු කැපීම වඩා සුදුසුය.

මොරෙයියන් වැටියට හේත්තු කරන්න. වැටියට විරුද්ධ පැත්තෙන් පස් සූරා ගෙන මොරෙයියන්ගේ පාදස්ථ කොටසින් සෙ.මී. 10 – 15 පමණ වැසෙන සේ යොදන්න. අන්නාසි වගාව තනි බෝගයක් ලෙස ද අතුරු බෝගයක් ලෙසද වගා කළ හැකිය.

තනි බෝගයක් ලෙස

අක්කරයකට පැල 21000 දක්වා වැඩිකර ගැනීමෙන් ගෙඩි වල විශාලත්වය කෙරෙහි අහිතකර ලෙස බල නොපාන ලෙස සොයාගෙන ඇත. (පළමු මුරයේ අස්වැන්න සඳහා) තනි පේලි හෝ දෙපේලි ක්‍රමයට වගාව පිහිට විය හැක.

අතුරු බෝගයක් ලෙස වගා කිරීමේදී

පොල් සහ රබර් වගා කර ඇති ඉඩම්වල අතුරු බෝගයක් ලෙස ද අන්නාසි වගා කිරීම සදහා යොදා ගැනේ. රබර් වගාවක පළමු අවුරුදු 03 දක්වා කාලය තුලදී ද, පොල් වගාවේ වයස අවු 5 දක්වා සහ අවුරුදු 20 ක් ගතවූ පසු අතුරු බෝගයක් ලෙස අන්නාසි වගා කල හැක. පොල් සමඟ වගා කරන විට පොල් ගසේ පාදස්ථයේ සිට මීටර් 02 ඈතින් අන්නාසි වගා කළ යුතුය.

වල් මර්ධනය

සුළු පරිමාණයේ වගාවක් නම් උදළු ගෑම මඟින් බහුල වශයෙන් වල් මර්ධනය කර ගත හැක. වගාව සඳහා පළමුවරට පොහොර යොදා 20-30 cm ඝනකමට කොහුබත් යොදනු ලැබේ. මේ මඟින් වල් මර්ධනය මෙන්ම තෙතමනයද ආරක්ෂා කර ගත හැක. වසරකට වරක් කොහුබත් යෙදීම ප්‍රමාණවත් වේ. නමුත් අද වන විට අන්නාසි වගාවේ අලුත් තාක්ෂනයන් හදුන්වා දී ඇත. අන්නාසි වගා පාත්ති පොලිතින් වලින් ආවරණය කර වගා කිරීම සිදු කරයි එමගින් වල පාලනය මෙන්ම ලෙඩ රෝගද අවම කර ගත හැක.

රසායනික පොහොර යෙදීම

පසේ තෙතමනය ඇති විට හා පත්‍ර අතර වතුර ඇති විටදී පොහොර යෙදීම සිදු කරන්න. පළමු වරට පොහොර යොදන විට පැල ආසන්නයේ පසට යොදන අතර ඉන් පසු ගසේ පහලින් ඇති පත්‍ර අතරට පමණක් පොහොර යොදීම සිදු කරයි. කෘතීමව මල් හටගැන්වීම උත්තේජනය කිරීමට හෝමොන යෙදීමට බලාපොරොත්තු වන දිනට මාසයකට පමණ කාලසිමාවක් තුළදී වගාවට රසායනික පොහොර නොයොදන්න. නිරි වගාවේ ගස් වැඩි නිසා ඒ අනුව පොහොර ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න.

වියළි සහ අතරමැදි කලාපය සඳහා

 යොදන ආකාරයයොදන කාලයවර්ගයප්‍රමාණය
කාබනික පොහොර යෙදීමසිටුවීමට සති 2 පෙරකුකුල් පොහොර, ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට්හෙක්ටයාරකට ටොන් 01
රසායනික පොහොරවර්ගය සහ ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් පැලයක් සදහාපෝෂක ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් පැලයකට
  යුරියාTSPMOPNP2 O5K2 O
සිටුවීමට පෙර------
සිටුවා මාස 1 න්1071553.29
සිටුවීමෙන් මාස 3 හෝ 4 කට වරක්1071553.29

ජල සම්පාදනය

පසේ තෙතමනය ආරක්ෂා කර ගැනීමට කොහුබත් යොදන්න පුළුවන්, ඒ වගේම පොලිතින් වසුනක් යොදනවානම් තෙතමනය ආරක්ෂා කර ගන්න පුලුවන්. ලංකාවේ නොමැති උනත් විදේශීය රටවල ජල සම්පාදනය සදහා විසුරුම් ජල සම්පාදන යොදා ගන්නවා. සමහර රටවල වගුරු වල සාර්ථකව අන්නාසි වගා කරනවා.

කෘතීම ලෙස මල් හටගැන්වීම

අවාරයේ දී අන්නාසි අස්වැන්න ලබාගත හැකි වන පරිදි විවිධ හෝමෝන වර්ග අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කල හැකිය. හෝමෝන යෙදීමේදී ගෙඩි කැඩීමට මාස 4 1/2 පෙර හෝමෝන එකවරක් යෙදිය යුතුය. එනම් ගසේ පත්‍ර 30-35 තිබීම හෝ ගසේ වයස මාස 8 - 10 දී දැමීම උචිත වේ. හෝමෝන යෙදිය යුත්තේ ගොබය තුලටය.

 හෝමෝන වර්ගයවෙලද නමයොදන ප්‍රමාණයගොබයට යොදන ප්‍රමාණය
Ca C2කැල්සියම් කාබයිට්30g + ජලය ලීටර් 150 ml
NAAප්ලාන්ටිපික්ස්1 ml + ජලය ලීටර් 4.550 ml
එතිලින්එත්‍ර්ල්1 ml + ජලය ලීටර් 5 + යූරියා ග්‍රෑම් 10050 ml

නිරි වගාව නඩත්තු කිරීම

පළමු අස්වැන්නෙන් පසුව හොදින් වැඩී ඇති මෙරෙයියන් දෙදෙනකු පමණක් ඉතිරි කර සෙසු මොරෙයියන් ලී කරුවක ආධාරයෙන් ඉවත් කරයි.

අස්වැන්න නෙලීම සහ සැකසීම

ගෙඩියෙන් 25% - 50% ප්‍රමාණයක් කහ පැහැයට හැරී ඇති විට නෙලීම සඳහා යෝග්‍ය වේ. අපනයනය සඳහා ගෙඩි කැඩීම තරමක් කලින් කළ හැක. අස්වනු නෙලීම උදය කාලයේදී සිදු කිරීම සුදුසුය. නටුවේ දිග අගල් 4-6 සහිතව කරඬුවද සමඟ පැසුණු ගෙඩි නෙලා ගන්න.

අස්වැන්න ගබඩා කිරීම හා ප්‍රවාහනය

නෙලා ගත් ගෙඩි නොතැලෙන ලෙස සෙවන ඇති ස්ථානයක නටුව ඉහලට සිටිනසේ අසුරන්න. වර්ෂාවෙන් හා දැඩි හිරු රැසින් ගෙඩි ආරක්ෂා කර ගත යුතුය. ගෙඩියේ පෙණුම වැඩි කර ගැනීම සඳහා නටුවට සම්බන්ධ වී ඇති දිගු පත්‍රද ඉවත් කරන්න. නටුව අගල් 2-4ක් තබා හරහට කපන්න. ප්‍රවාහනයට සුදුසු වන්නේ මඳ වශයෙන් ඉදී ඇති ගෙඩි වේ. ප්‍රවාහනයේදී වාහනයේ පතුලට හා පැතිවලට යම් ඇතිරුමක් යොදා ගැනීමෙන් ගෙඩි තැලීම හා තුවාල වීම අඩුකර ගත හැක. ගෙඩි ඇසිරීම කරනවිට කරඬුව පහලටවන සේ අසුරන්න.

අන්නාසි වෙලදපොලේ පසුබෑමක් පහුගිය කාලේ දකින්න තිබුනේ නෑ. වෙළදපොල මිල ඉතා ඉහල මට්ටමක තියනවා. එත් අන්නසි බෝගයක් විදියට වගා කරලා විකුනනන්ව ඇරෙන්න කවුරුත් අන්නාසි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනයක පෙලබෙන්නේ නෑ. අදවෙනකොට බොහොමයක් රටවල අන්නාසි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සිය ගානක් තියනවා. රසකැවිලි, රස කාරක, බිම වර්ග, වයින් වර්ග, බියර් වර්ග, කේක් වර්ග, ජෑම් වර්ග, ටොෆි, ටින් කල අන්නාසි, විජලනය කල අන්නාසි වගේ සිය ගානක් නිෂ්පාදන තියනවා. ඊට අමතරව අන්නාසි ශාකය යොදාගන නිපදවන කෙදි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන රැසක් තියනවා. අන්නාසි කියන්නේ බස්වල කෑලි කපලා විකුනන්න විතරක් තියන පළතුරක් නොකර හොද නිෂ්පාදනයක් සදහා යොදාගන ලාංකීය නම කෘෂි නිෂ්පාදනයක් හරහා විදේශ වෙලදපොලට ඉදිරිපත් කරන්න පුලුවන්නම් එක තමා වටින්නේ. දැනට එහෙම කරන ආයතන තියනවා අපි ඉදිරියේදී එයාලව දිරිමත් වන විදියේ වීඩියෝ වැඩසටහන් පෙළක් ගෙනාවා.

අන්නාසි පලතුර ආශ්‍රිත අගය ඉහල දැමු නිෂ්පාදන

අන්නාසි කෙදි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන

හිමිකම් සහ භාවිත කිරීමේ නියමයන්

කතුහිමිකම: © Yaya Agro (Pvt) Ltd සහ © Aswanna Ceylon Agro (Pvt) Ltd. මෙම වෙබ් අඩවිය සහ එහි පිටුවල අන්තර්ගත ඡායාරූප සහ වෙනත් සියඵ තොරතුරු Yaya Agro (Pvt) Ltd සහ Aswanna Ceylon Agro (Pvt) Ltd සමාගම් සතු දේපළ වන අතර ඒවා ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධිමය දේපළ නීතිය මගින් ආරක්ෂා කෙරේ. මෙහි විධිවිධාන සළසා ඇති පරිදි හැර, Yaya Agro (Pvt) Ltd සහ Aswanna Ceylon Agro (Pvt) Ltd. සමාගම් වල ප්‍රකාශිත ලිඛිත අවසරය ඇතිව මිස වචන, ඡායාරූප, ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය කරුණු ඇතුලත්ව එහෙත් ඒවාට සීමා නොවෙන පරිදි මේ වෙබ් අඩවියේ කිසිඳු කොටසක් කවර ආකාරයකින් හෝ කවර කාර්යයන් සඳහා හෝ භාවිත නොකළ යුතුය. Yaya Agro (Pvt) Ltd සහ Aswanna Ceylon Agro (Pvt) Ltd සමාගම් වල පූර්ව ලිඛිත කැමැත්ත ලබා නොගෙන මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇතුළත් යම් කරුණක් භාවිත කරන්නන් විසින් පිටපත් කිරීම, වෙනස් කිරීම, විකිණීම, බෙදා හැරීම, යොදා ගැනීම, පළ කිරීම, සකස් කිරීම, ප්‍රති නිර්මාණය කිරීම හෝ අන්‍යාකාරයට භාවිත කිරීම නොකළ යුතුය.

අධ්යාපනික අරමුණු සඳහා සාධාරණ භාවිතය සඳහා වන ප්රකාශන හිමිකම් පනතේ 107 වගන්තිය යටතේ සහ 2001 අංක 36 දරණ බුද්ධිමය දේපළ පනත (අංක 12) යටතේ ඇතැම් ඡායාරූප භාවිතා වේ. ඔබේ ඡායාරූප වල හිමිකම් අයිතිය උල්ලංඝනය කර ඇති බව ඔබ සිතන්නේ නම් කරුණාකර අපව අමතන්න.

Close Menu
error: Content is Protected © Yaya.lk